Stationens kostnader

FlemmingeGÅRD

Semin Prislista 2019 för Flemminge gård.

Seminavgift AI/TAI

2400 kr

 

Seminavgift FAI och ET 2 brunster

5500 kr

Max antal ston/säsong

Stationsavgift AI/TAI

1300 kr

I´m Very Special F, Silber Sky F

Stationsavgift AI/TAI

1600 kr

Övriga hingstar

Stationsavgift FAI och ET 2 brunster

3500 kr

 

U-ljud utanför seminavgift

500 kr

 

Uppstallning singelsto

160 kr/dygn

 

Uppstallning sto med föl

180 kr/dygn

 

Hämtning sperma från DHL/TNT

200 kr/skick

 

Nya Slingan

650 kr/skick

 

Säsongsavgift packning TAI

100 kr/skick

 

Jetpack, bussgods, SJ o liknande

faktisk kostnad

 

 

 

 

 

 

 

Vi seminerar ditt sto samma dag som hingsten är samlad på och även från de flesta stationer i utlandet! Det innebär att vi jobbar natt måndag, onsdag och fredag.

 

Transportkostnader kan komma att ändras om transportbolagen ändrar sina taxor.

 

Vi kommer använda StudIT för att tillgodose myndigheternas krav om tillgänglighet till journaleer i 5 år. En avgift på 50 kr + moms/sto kommer att läggas på er faktura.

 

Vi förbehåller oss rätten att, efter veterinärens bedömning, behandla stoet för ev gynekologiska problem om så är motiverat samt att vid behov vidta nödvändiga åtgärder utan att informera stoägaren.

 

Kostnader som kan till komma

Medicinska behandlingar, avmaskning, hovslagare, transporter av sperma, samlings/packningsavgifter, stoavgift till stamboksförande förbund, mm.

 

Säsongen påbörjas i april och avslutas i augusti.

 

Moms tillkommer på alla priser.