So Special de Zircco

So Special de Zircco är uppfödd av Caroline B Berlin i Norrköping och är mamma Imellies första föl. 


Imellie är född i Holland hos A. Schreurs. I sto stammen finns ett flertal gokända hingstar bl a den svenskfödda Point Break (e. Action Breaker) Safier (e. Darco)

Man kan också finna ett flertal svårklasshästar som Fantom (e. Cardento 1.60) , D`Artagnan (e. Mr Blue 1.50)  och Orolme (e. Larome 1.60 ) Nik Nak DB (e. Emerald van´t Ruytershof 1.55) Folkert (e. Chello III 1.55) Monolino ( e. Monaco 1.60) Oberon (e. Celano 1.60) Medoc II (e. Germus II 1.60)


So Special de Zircco fick både hopp-och gångartsdiplom vid sin treårstest hos SWB Mälardalen!