So Special de Zircco

So Special de Zircco är uppfödd av Caroline B Berlin i Norrköping och är mamma Imellies första föl. 


Imellie är född i Holland hos A. Schreurs. I sto stammen finns ett flertal gokända hingstar bl a den svenskfödda Point Break (e. Action Breaker)

Man kan också finna ett flertal svårklasshästar som Fantom (e. Cardento 1.60) , D`Artagnan (e. Mr Blue 1.50)  och Orolme (e. Larome 1.60 )


So Special de Zircco är i träning hos Unghästverkstaden, Björn Svensson