Stationens kostnader

Semin Prislista 2024 för Flemminge gård.

Seminstationen öppnar den 15 april 2024!

Seminavgift AI/TAI veterinär

3000 kr


Seminavgift FAI och ET 2 brunster

6500 kr

Milersättning kan tillkomma
Stationsavgift AI/TAI

2500 kr


Stationsavgift FAI och ET 2 brunster

4500 kr


U-ljud utanför seminavgift

800 kr

Uppstallning singelsto 

250 kr/dygn


Uppstallning sto med föl

300 kr/dygn


Daguppstallning

120 kr

Hämtning sperma DHL/TNT/Post

300 kr/skick


Säsongavgift packning TAI

750 kr


MHAB frakt inom Sverige

950 kr/skick


MHAB frakt inom Sverige med flyg

enl MHAB

MHAB frakt av fryst sperma bil

enl MHAB

enkel väg

Studit Digital journal säsongsavgift 

200 kr

per häst

AI = Seminering på plats, Artificiell seminering


TAI =Transporterad semin , Transport Artificiell seminering


FAI = Frusen semin, Frozen Artificiell seminering


ET = EmbryoTransferVi seminerar ditt sto samma dag som svenskstationerade hingsten är samlad på och även från de flesta stationer i Danmark! Det innebär att vi jobbar natt måndag, onsdag och fredag.


Vi kan erbjuda ditt sto provtagning för WFFS.

Vi kan även göra ID kontroll på din fölunge och vaccinera så klart. 


Använder du dig av hotmail adress skickar vi per post och lägger då på en administrationskostnad på 50 kr. Det gäller även om du ej lämnar en mailadress.Transportkostnader kan komma att ändras om transportbolagen ändrar sina taxor.


Vi kommer använda StudIT för att tillgodose myndigheternas krav om tillgänglighet till journaler i 5 år. En avgift på 180 kr + moms/sto kommer att läggas på er faktura.


Vi förbehåller oss rätten att, efter veterinärens bedömning, behandla stoet för ev gynekologiska problem om så är motiverat samt att vid behov vidta nödvändiga åtgärder utan att informera stoägaren.


Du kommer att få faktura från Flemminge gård (stationen) och Knippe Gård AB (veterinären). Förutom hingsstationen och SWB.


Kostnader som kan tillkomma på seminstationen

Medicinska behandlingar, avmaskning, hovslagare, transporter av sperma, samlings/packningsavgifter, stoavgift till stamboksförande förbund, uppstallning mm.


Säsongen påbörjas i april och avslutas i augusti.


Moms tillkommer på alla priser.