Flemminge Gård / sammarbetspartner

Gården Flemminge

Ursprungsgården Flemminge köptes 1956 av min pappa Karl - Henrik Olofsson. Min mamma Maj-Britt kom hit 1957/58.

Sedan dess har mark köpts till och i dag är de knappt 300 ha allt som allt med åker, skog och beten. det finns även fiskevatten i Bråviken. 


På gården finns också ett stort gravfält, Gullestadgravfältet. Främst förekommer järnålderslämningar, i synnerhet gravar och gravfält, men även stensträngar, fornborgar, hällristningar och rösen. Gullestad är ett gravfältet som utgör Vikbolandets största gravfält med ca 265 synliga fornlämningar. Sannolikt har gravfältet varit i bruk under hela järnåldern.Pappa K-H "Agga" Olofsson på punchhoppning med sitt älskade avelssto Valencia (e. Vagabond)

1 dec 2000 stod ridhuset färdigt 20 x 60 m. Ett utmärkt arbetsridhus.


I dec 2002 flyttade vi in i vårt nya boningshus då det som fanns tidigare hade brunnit ner till grunden i maj 2001. En underbar känsla att få flytta in i!


Maj 2010 rev gamla stallet/ladugården. Ett stort steg i vår hästutveckling. Nov 2010 började de första hästarna flytta in i det nya stallet som äntligen började ta form.
Eva Gudmundsson, Carl och Adam Gudmundsson. Carl och sambon Betrice Björklund har två barn, Charlie och Majlis födda 2017 och 2019. Sen finns det ett antal hundar och katter förutom alla hästarna. 


Från och med 1 jan 2019 har vi gjort ett generationsskifte och Carl är nu ägare till Flemminge Gård. Dock kommer vi att vidare arrendera stallar, ridhus och hagar. I maj 2019 revs den gamla logen mittemot det nya stallet. 


2019 byggdes ny maskinhall där gamla logen stod. I maskinhallen finns förutom lagring för maskiner mm även en tvätthall och en verkstad.


2021 byggdes silos och tork för spannmål strax brevid ridhuset. Pappa Karl- Henrik Olofsson, även kallad Agga av många, avled 11 september 2012.


Mamma Maj - Britt Olofsson mest kallad mormor av alla, avled 21 mars 2016.

En bild på en av stensättningarn på Gullestad gravfältSammarbetspartner

Vi använder denna underbara sadeln Renaissance. Levereraf via 

Anna Florin, Preppy Ride tel 0736544266